Modele legitimatii de serviciu

19th February 2019

Va oferim légitimmatii cartonate cu intérieur simplu sau personalizat dupa cerintele DVS. Coloristica vasta. Légitimmatii angajati Societate, legitimatie Ministerul Agriculturii, leitmatie Ministerul Turismului, legimatii cartonate Primarie, legimatii elevi, legimatii scolare, legimatii cu Elemente de siguranta, folio holografic, sigle folio auriu PT securizarea intériului légitimmatiei, legimatii companii, legimatii de servici angajati, pret legitmatii angajati. Legitmatiile colectiei Top M acopera mai multe Domenica de activez avand o Arie Larga de modele legimatii conforme hot?rârii de Guvern Nr. 69 DIN 1 févrie 2012, articolul 4, perforation Tele 57,2 ?i 77,2, reprezint? contraven?ie lipsa unei légitimma?ii de serviciu valabile pentru conduc?torul auto, DIN Care s? reias? c? este angajat al operatorului de transport sau al întreprinderii. Realizate DIN carton subtire de 250 Grame, Personalizare in policromie FATA + verso si cu accesorii incluse: port-legitimatie transparenta, lantisor métallique si clips de prindere la Sacou, pret 5 Euro + TVA. La articolul 7 se precizeaz? ?i sanc?i, amend? de la 8,000 lei la 12,000 lei, aplicabil? operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în CONT propriu. Constatarea transg?iilor prev?zute la art. 4 ?i Aplicarea sanc?iunilor se face de c?tre inspectorii ISCTR sau de poli?ia Rutier?. Pentru modelul de legima?ie de serviciu valabil? a conduc?torului auto Începând Cu Data de 01.01.2014 apas? aici ORDIN Nr.

1567 DIN 24 Decembrie 2013 pentru modificarea ?i completarea Normelor metodologice privind Aplicarea prevederilor referitoare la organizarea ?i efectuarea Transporturilor rutiere ?i a activit??ilor conexe acestora STABILITE prin Ordonan?a Guvernului Nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului Transporturilor ?i infrastructurii Nr. 980/2011 pentru legisla?ia complet? privind LEGIMA?IA de serviciu valabil? a conduc?torului auto apas? aici-Legima?ia de serviciu s? fie prédateur c?tre conduc?torul auto NUMAI în baza unui proces-verbal de predare-Primire. . Matrita magneziu este necesara pentru personalizarea cu folio auriu a copertilor art. 4, PCT. 57,2., HOT?RÂRE Nr. 69 DIN 1 fevarie 2012 privind stabilirea înc?lc?rilor prevederilor Regulamentului (CE) Nr. 1.071/2009 al Parlamentului European ?i al Consiliului DIN 21 octombrie 2009 de stabilre a unor norme Comune privind condi?iile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupa?iei de Operator de transport rutier ?i de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ALE Regulamentului (CE) Nr. 1.072/2009 al Parlamentului European ?i al Consiliului DIN 21 octombrie 2009 privind normele Comune pentru accesul la Pia?a transportului rutier Interna?ional de m?rfuri, ALE Regulamentului (CE) Nr.

admin

Comments are closed.